O mnie

Jestem lekarzem ale również nauczycielem akademickim oraz naukowcem.

Zainteresowania zawodowe:

Autor lub współautor ponad 250 publikacji oraz doniesień zjazdowych związanych z chorobami nerek głównie w języku angielskim
Współczynnik wpływu (impact factor) >200
Punkty ministerialne za publikacje naukowe >4000
Indeks Hirsha 15
Liczba cytowań ok. 1000

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, zespołowa za cykl prac na temat leczenia nerkozastępczego, 2006r.
 2. Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, zespołowa za cykl prac dotyczących leczenia schyłkowej niewydolności nerek za pomocą przeszczepienia nerki, 2007r.
 3. Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, zespołowa za cykl monotematycznych publikacji dotyczących problemu dostępu naczyniowego dla celów przewlekłej hemodializy, 2009r.
 4. Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, zespołowa za cykl publikacji dotyczących problemów związanych z transplantacją nerek, 2010r.
 5. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zespołowa za cykl prac dotyczących problematyki chorych leczonych nerkozastępczo dializami i przeszczepieniem nerek, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na przeżycie chorych, 2013r.
 6. Nagroda European Renal Association –European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) za pracę prezentowaną na kongresie w Istambule, 2013r.
 7. Nagroda European Renal Association –European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) za najlepszą pracę nadesłaną na kongres PTN, 2013r.
 8. Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS za cykl 15 prac naukowych o łącznym wskaźniku IF = 24,707 , Kraków, 2009r.
 9. Nagroda Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, za najlepszą pracę prezentowaną podczas sesji plakatowej, konferencja PTN, Olsztyn-Ryn 2012r.
 10. Nagroda Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, I nagroda za najlepszą nadesłaną pracę na XI Kongres PTN, Wrocław 2013r.
 11. Nagroda Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, I nagroda za najlepszą pracę plakatową prezentowaną na XI Kongresie PTN, Wrocław 2013r.
 12. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, za pracę prezentowaną podczas sesji plakatowej na XI Kongresie PTN, Wrocław 2013r.
 13. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zespołowa za cykl prac dotyczących transplantacji nerek, Wrocław 2014r.
 14. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, indywidualna I stopnia za cykl składający się na rozprawę habilitacyjną pt. „Monitorowanie odpowiedzi humoralnej zależnej od przeciwciał anty-HLA oraz nie-HLA u biorców przeszczepów narządów unaczynionych”, Wrocław 2015r.
 15. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za wybitne osiągnięcia w 2018 roku
 16. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za prace na rzecz uczelni przekraczającą zakres obowiązków służbowych, 2020
 17. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągniecia w pracy naukowej w roku 2020
 18. Nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, za pracę prezentowaną podczas XV Międzynarodowego Kongresu PTT w Warszawie, 2021

Staże i szkolenia zagraniczne min.:

Będąc stypendystą Funduszu im. Dr. Emila Niedźwirskiego mogłem uczestniczyć w 3-miesięcznym stażu naukowym w University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w okresie 15.maj-15.sierpień 2005 roku. Program stażu naukowego obejmował dwie części: teoretyczną i praktyczną. Obok prowadzenia badań, pisania publikacji miałem możliwości uczestniczyć w części praktycznej stażu w Department of Renal Transplant, Central Manchester University Hospital, Manchester Royal Infirmary jak również Department of Nephrology and Dialysis, University Hospital Aintree, Liverpool, UK.


Staże i szkoleniach zagraniczne zostały wymienione w kolejności chronologicznej:

 1. Postgraduate Training Course in Nephrology organizowany przez European Renal Association –European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Prague, 2004.
 2. Early Morning Course Applied Immunology organizowany przez The Transplantation Society, Vienna, 2004.
 3. University of Central Lancashire, Preston, UK, May-August 2005.
 4. Department of Renal Transplant, Central Manchester University Hospital, Manchester Royal Infirmary, clinical placement, Manchester, 2005.
 5. Department of Nephrology and Dialysis, University Hospital Aintree, UK, clinical placement, Liverpool, 2005.
 6. Hesperis course organizowany przez European Society of Transplantation (ESOT), Lyon/Malmo, 2006/2007.
 7. The 6st Transplant Academy, Chateau St. Gerlach, 2009 .
 8. Transplantation Academy in Maastricht, Mastricht University Hospital, 2010.
 9. Kidney Transplant Training Workshop, Department of Nephrology and Transplantation, Charite Campus Mitte, Berlin, 2010.
 10. European Histocompatibility Workshop, Marbella, Spain, 2014
 11. Harvard Medical School, Nephrology 2021, March 14-19, 2021, livestream
 12. Liczne szkolenia w ramach kongresów międzynarodowych i krajowych min.: American Transplant Congress, American Society of Nephrology, European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), European Society of Transplantation (ESOT), The Transplantation Society.

Otrzymałem stypendium naukowe dla post doc w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 2010r. przyznawanego wg listy rankingowej.