Publikacje

Jestem pierwszym autorem rozdziału w kompendium Choroby nerek:

  1.  „Wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek.” Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska. W: Choroby nerek : kompendium Warszawa 2020, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.313-323, tab. bibliogr. 7 poz, 978-83-200-5925-0.

Jestem współautorem w podręczniku rekomendowanym do specjalizacji z transplantologii klinicznej:

  1.  „Mechanizmy odrzucania narządu. Monitorowanie immunologiczne biorcy.” Marian Klinger, Mirosław Banasik. W: Transplantologia kliniczna : zasady ogólne Poznań 2015, Termedia Wydawnictwa Medyczne, s.118-128, bibliogr. 15 poz, 978-83-7988-013-3.

Jestem autorem lub współautorem rozdziałów w publikacjach:

  1. „Przewlekłe odrzucanie przeszczepionej nerki.”  Marian Klinger, Mirosław Banasik. W: Transplantologia praktyczna. T.1: Odrzucanie przeszczepu : I Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2007 Lublin 2008, Wydawnictwo Czelej, s.39-45, ryc. tab. bibliogr. 9 poz, 978-83-7563-091-1
  2. „Indywidualizacja immunosupresji po transplantacji narządów. Marzenie czy już rzeczywistość?.”  Mirosław Banasik. W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T.15 Kraków 2016, Medycyna Praktyczna, s.117-122, tab. bibliogr. 23 poz, 978-83-7430-496-
  3. „Monitorowanie immunologiczne biorcy przeszczepu nerki(Immune monitoring of kidney transplant recipient).”  Mirosław Banasik, Marian Klinger. W: Transplantologia praktyczna. T.8: Transplantologia – sukces oparty na współpracy Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s.49-59, tab. bibliogr. 27 poz. summ, VIII Kurs Transplantologii Praktycznej. Warszawa 22-23.01.2016, 978-83-01-19124-5.

Brałem czynny udział w konferencjach naukowych, kursach

Zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładów:

1) „The role of non-HLA antibodies in renal transplantation” w ramach European Clinical Histocompatibility Workshop. 19-23.05.2014r., Spain. ; zaproszony przez prof. Duska Dragun
2) „Antibody mediated rejection- clinical controversy”. XXV. Trilateral Czech-German-Polish Nephrological Meeting; Dresden, September 27-28 2019 ; zaproszony przez prof. Christian Hugo
 3) „New non-HLA antibodies in transplantation” 3rd Symposium on Regulatory Autoantibodies Targeting G-Protein-Coupled Receptors (GPCR), 24-25 September 2020, Germany (virtual); zaproszony przez prof. Gabrielę Riemekasten
4) „Indywidualizacja immunosupresji po transplantacji narządów. Marzenie czy już rzeczywistość?”. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. 15 Katowickie Seminarium następnie wykład został opracowany jako publikacja: T.15 Kraków 2016, Medycyna Praktyczna, s.117-122, tab. bibliogr. 23 poz, 978-83-7430-496-2.; zaproszony przez prof. Andrzeja Więcka
5) Wykład pt. „Program edukacyjny w predializie” XXI Postępy w dializoterapii otrzewnowej 8-9 kwietnia 2016, Warszawa; zaproszony przez prof. Bolesława Rutkowskiego 6) „Praktyczne aspekty stosowania inhibitorów kalcyneuryny w długoterminowym leczeniu biorców przeszczepu nerki”. Kurs e-akademia Transplantologii zorganizowany przy współudziale Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego;
7) „Wpływ odpowiedzi humoralnej zależnej od przeciwciał anty-HLA oraz non-HLA na funkcję nerki przeszczepionej” w ramach konferencji pt. Możliwości diagnostyczne oceny ryzyka immunologicznego biorcy. 08.10.2014r. Warszawa.
8)„Uwzględnienie funkcji nerek i wieku w leczeniu przeciwzakrzepowym i przeciwpłytkowym.”, w ramach konferencji 2 Forum Wspierajmy seniorów., zaproszony przez prof. Ewę Jankowską, 2019.
9) Doniesienia zjazdowe – 156 wg wykazu z biblioteki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów śląskich we Wrocławiu, w tym liczne prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych oraz krajowych.
10) Liczne wykłady na obowiązkowych kursach do specjalizacji z nefrologii.